Sisun 2024 jäsenkyselystä upeita tuloksia

Kiitos kaikille seuran jäsenkyselyyn vastanneille, teitä oli upea määrä. Yhteensä 77 jäsentä ja/tai alle 18-vuotiaiden jäsenten huoltajaa vastasin Siuntion Sisun vuoden 2024 jäsenkyselyyn. Kyselystä on jo aikaa, mutta arjen kiireet viivästyttivät näitä kiitoksia ja tuloksien julkistamista.

Jäsenkyselyn avoimessa palautteessa kiitoksia saavat etenkin:

  • ammattitaitoinen valmennus (etenkin jalkapallossa ja kehonhallinnassa)
  • yhteishenki
  • vapaaehtoiset futisvanhemmat
  • jalkapallon harrastamisen mahdollisuus Siuntiossa sekä
  • matala kynnys harrastamiseen

Annettujen arvosanojen (asteikolla 1-5, jossa yksi heikoin ja viisi paras) sekä avoimen palautteen valossa kehitettäviksi asioiksi ja toiveiksi nousivat puolestaan seuraavat asiat:

  • kehittää seuran kotisivuja, kotisivujen selkeys ja ajanmukaisuus sai keskiarvoksi 3,06 (tämä oli ainoa kehitettävälle tasolle arvioitu kohta laajassa kyselyssä numeroiden valossa)
  • toiveena salibandyn harrastamisen mahdollisuus junioreille
  • toiveena saada aikuisten oman harrastuksen maksamisen mahdollisuus työnantajan tuella esim. ePassin kautta
  • toiveena saada jalkapallon tiedottaminen toimivampaan kanavaan
  • toiveena jalkapallon harrastamisen siirtymisestä keskustan urheilukentälle

Kotisivujen osalta sivuston uudistus ja yhteensovitus seuran käytössä olevan myClubin kautta on tehty. Tokikaan itse sivustouudistus ei yksinään riitä, vaan ylläpitoon tulee jatkossakin kiinnittää huomiota.

Salibandya on maaliskuusta 2024 päästy pelaamaan Sisussa junioreiden osalta Jonin ja Matiaksen aktiivisuuden ansiosta.

Jalkapallon osalta myClubin käyttöönotto on alkanut ja sitä kautta kaivattua toimivampaa tiedottamista saadaan aikaan.

Maksumahdollisuutta henkilöstöedun kautta aikuisjäsenten omaan harrastukseen on alettu selvittämään.

Numeroiden valossa seuran tarjonnasta kehonhallinta saa parhaimmat arvosanat. Piian ammattitaitoinen ohjaus ja kannustava asenne saavat kaikilta vastaajilta täydet pisteet.

Kokonaisuudessaan aikuisharrastajat antavat parhaimmat arvosanat kannustaville ohjaajille, ryhmässä viihtymiselle sekä oman ryhmän yhteishengelle.

Huoltajat yhdessä lasten kanssa puolestaan arvioivat jalkapallon osalta parhaimmiksi valmentajien ammattitaitoisuuden sekä kannustavuuden.

Jäsenkyselyn tulokset sekä palaute ovat tärkeässä osassa ja auttavat seuran kehittämisessä, kiitos kaikille vielä kerran!

Taidanpa itse käydä kokeilemassa paljon hyvää palautetta saanutta kehonhallintaa.

Peter ”PZQ”